Disclaimer

 

AutoCrossNederland.NL besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

AutoCrossNederland
.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die (kunnen) worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

AutoCrossNederland
.NL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor enig nadeel welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website AutoCrossNederland
.NL is beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster van AutoCrossNederland.NL is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via AutoCrossNederland.NL op enigerlei wijze te verspreiden.

De auteursrechten op de publicaties van AutoCrossNederland
.NL worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zonder toestemming van de auteurs is het niet toegestaan deze publicaties te verspreiden of te vermenigvuldigen, hetzij in de oorspronkelijke vorm, hetzij in een aangepaste vorm.
    .
    .
   

Creatie & Realisatie:
DSIGM creatieve vormgeving

    .
30 jan. 2007-