www.fiaEK.nl

 


 

De werkgroep voor het FIA EK Toldijk welke uit naam van de 'Stichting Auto- en Motorsport Loenen' is opgericht bestaat niet meer.

De 4 overgebleven 'aanjagers' te weten: Teunis van 't Veld, Mark Nijhuis, Nathalie van Heeswijk en Marnic Meeuse zijn tot grote spijt niet langer werkzaam voor de realisatie van een EK in Toldijk. De huidige verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de KNAF / B.S.A.C.

Mocht u dus vragen hebben omtrent het EK die graag tot de KNAF / B.S.A.C. richten.

 


 

The working group for the FIA European Championship Toldijk, which was established in the name of the 'Foundation Auto- en Motorsport Loenen', no longer exists.

The 4 remaining 'boosters'; it is with great regret that Teunis van 't Veld, Mark Nijhuis, Nathalie van Heeswijk and Marnic Meeuse are no longer working for the realization of a European Championship in Toldijk. The current responsibility for this lies with the KNAF / B.S.A.C.


So if you have any questions about the European Championship at Toldijk you have to contact the KNAF / B.S.A.C.