privacy wet

Een ieder die deelneemt aan ons/een autocross evenement gaat akkoord met het publiceren/omroepen van zijn/haar naam, t.b.v. de georganiseerde autocrosswedstrijd. Mocht U hiertegen bezwaar hebben dan dient U dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat. Uw persoonsgegevens worden beschermd zoals is vastgelegd in de wet AVG.
Ook gaat u akkoord met foto's die eventueel van u gemaakt kunnen worden en geplaatst worden op onze media ter promotie van ons evenement.


disclaimer

FIAEK.NL besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

FIAEK.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die (kunnen) worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

FIAEK.NL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor enig nadeel welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website FIAEK.NL is beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster van FIAEK.NL is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via FIAEK.NL op enigerlei wijze te verspreiden.

De auteursrechten op de publicaties van FIAEK.NL worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zonder toestemming van de auteurs is het niet toegestaan deze publicaties te verspreiden of te vermenigvuldigen, hetzij in de oorspronkelijke vorm, hetzij in een aangepaste vorm.


© 2019-2021 FIAEK.nl | "The road to Dutch European Championship Autocross" in 2021 | disclaimer | privacy law